Säkra din vattenkvalitet

Posted on 8 mars, 2016  in Hälsa

glas vatten2

Med regelbundna vattenanalyser tryggar du din goda vattenkvalitet. Aqua Invent AB har lösningar på alla typer av vattenkvalitéer. Barn under 6 månader kan vara mera känsliga av att dricka vatten som innehåller vissa komponenter och ämnen, så är du osäker gör en vattenanalys. Årets olika årstider kan ha inverkan på vattentäkten eller den grävda brunnen som påverkar vattenkvaliteten.

 

Om man beställer en vattenanalys får man en flaska hemskickad med instruktioner om hur man gör. Du får med posten ett analyssvar med rekommendationer på nödvändiga åtgärder och en specifikation på vad vattnet innehåller och dess kvalitet. Ibland kan man förebygga hälsorisker genom att göra vattenanalyser, för exempelvis om vattnet innehåller stora mängder av fluor, så ger det bestående fläckar på tänderna på yngre barn.

 

Rören som vattnet leds igenom kan ge avlagringar eller missfärgningar, som ger ett sämre dricksvatten. Smaken på vatten är ju olika och kan ha sina orsaker som går att åtgärdas med högeffektiva filter. Vattentillgången, trycket och pumpkapaciteten påverkar också standarden av hushållets vatten.

 

Flertalet aspekter påverkar livskvaliteten av tillgång på hälsosamt vatten i människor dagliga liv.

 

En vattenanalys kan ge vägledande direktiv för att ha en säker och trygg vattenkvalitet i hushållet. Det kan också vara bra att veta vilken utrustning som passar till de olika vattenkvaliteterna eftersom vatten kan vara hårt, mjukt och ha olika pH-värden.

 

Du kanske har bondgård med djur som dagligen behöver stora mängder av vatten eller så har du stora odlingar med bevattningsanläggningar, som kräver en specifik vattenkvalitet för god tillväxt.

 

Inom industrin krävs en viss vattenkvalitet vid olika typer av processer och produkter för gott resultat. En vattenanalys kan förebygga, vägleda och tydliggöra vad som behövs för kvalitet och kvantitet inom flertalet områden och för många människor.

 

Säkra din vattenkvalitet, så att du kan dricka gott och hälsosamt vatten. Odla och producera miljömedvetet. Du är värd det.