Hälsokontroll och företagshälsovård i Stockholm

Posted on 25 maj, 2016  in Uncategorized

hälsokontroll stockholm

Hälsokontroller för privatpersoner samt företagshälsovård för företag

Hälsoundersökningar för privatpersoner och  företagshälsovård för företag är viktiga att genomföra för att kunna kartlägga de riskfaktorer som din eller din personals hälsa omfattas av. Under dessa hälsokontroller som utförs kartläggs riskfaktorer som är kopplade till bland annat hjärt-, njur-, blod- och kärlsjukdomar. En tidig undersökning och upptäckt av ditt eget hälsotillstånd kan kartlägga de sjukdomar du kan drabbas av. Du ser även till att din personal är frisk och kry samt att du kan minska sjukskrivningarna på företaget. Många har poängterat att dessa kontinuerliga hälsokontroller har räddat deras liv och att de har kunnat börja leva mer hälsosamt än tidigare.

 

Det som görs under det första besöket för hälsokontroller är att flertal blod- och urinprover tas. Man kartlägger utöver detta även längd, vikt, BMI, blodtryck och puls. Andra viktiga moment som genomförs är EKG och funktionsundersökning som omfattar spirometri samt synundersökning.

 

Under det andra besöket brukar du själv få träffa en läkare som går igenom frågeformuläret, blodprovsresultatet samt en allmän läkarundersökning. Vid samma möte bedömer läkaren ditt hälsotillstånd och ger förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra den egna hälsa.

 

Företagshälsovård bör ingå för de anställda inom företaget. En privat hälsokontroll får du däremot oftast finansiera själv men det är ofta värt det.

 

Hälsokontroll Stockholm

Stockholm är den största tätorten i Sverige, sett till folkmängden. Att bosätta sig i en storstad och leva där hela livet kan uppfattas som väldigt stressigt. Staden domineras av mycket trafik, långa trafikköer och ett högt tempo på arbetet som bidrar till en hög stressnivå. Oftast känner du som person själv inga symptom på de negativa effekterna som stressen kan bidra med på din hälsa. Därför är det extra bra att göra kontinuerliga hälsokontroller för att upptäcka sjukdomar i tid och förebygga dessa innan din hälsa blir sämre.

Genom att i tid börja undersöka hälsan kan det motverka och även se till att bearbeta det som tynger din egna hälsa.