Allt om stålgrossister

Posted on 17 augusti, 2017  in Uncategorized

Definition

Stålgrossister erbjuder försäljning och distribution av olika typer av stål till specifika kunder som exempelvis personer som man vanligtvis refererar till som återförsäljare. Återförsäljare är traditionellt detaljister, det vill säga storhandlar eller köpmän som återsäljer en vara eller produkt som i detta fall stål. Vissa typer av industriella, kommersiella och institutionella kunder kan även kvalificeras till begreppet, då varorna är ofta en komponent av en annan typ av slutprodukt.

 

Stålgrossist

Analysering av stålgrossist

Först och främst uppstår stålgrossister som företag när stora kvantiteter av handelsvaror är inköpta. Detta refereras även till inom industrisammanhang som att handla i lösvikt, med avsikten att återsamla, sortera, omförpacka och distribuera stål i mindre mängder. På grund av volymen av inköpet är priset för stål oftast lägre än priset som erbjuds av en återförsäljare. Förutom detta kan en stålgrossist kan också vara en stålverksamhet med uppgift att fungera som en god förmedlare, det vill säga göra affär med företag som producerar stål utan avsikt att omedelbart sälja stål på den öppna marknaden.

Olika typer av stål

Stålgrossister brukar vanligtvis kategorisera stål in i fyra enkla grupper: Kolstål, legerat stål, rostfritt stål och verktygsstål. Alla typer av stål är gjorda av järn och kol. Det är mängden av kol och extra metallegeringar som avgör egenskaper hos varje ståltyp.

Stål för konstruktion av lyftkran

Stål används i många områden för konstruktion av kraftiga industifordon. Ett exempel är konstruktion av lyftkran. Den mest viktiga substansen för att bygga en lyftkran är stål. För vissa strukturer som inte kräver väldigt hög styrka använder man sig oftast av den vanliga typen av kolstål, med mindre än 2% material som inte kategoriseras som järn eller kol. I andra strukturer som kräver väldigt hög styrka, framförallt i lyftkranar gjorda för att lyfta väldigt tung last, använder man sig av låglegerat stål. Denna typ av stål innehåller relativt liten mängd kol (0,005%) samt en liten mängd av övriga grundämnen med avsikt att öka styrkan på strukturen.