Allt om mekaniska verkstäder

Posted on 17 augusti, 2017  in Uncategorized

Definition

Mekaniska verkstäder har i uppgift att konstruera olika typer av mekaniska system, vare sig det handlar om flygsystem eller andra typer av utvecklingssystem. Olika mekaniska system kan skilja sig åt från plasmadetektorer och kompletta teleskop till strålningssköldar och lågtemperaturkylar.

Arbetsområden

I en mekanisk verkstad har man kapaciteten att arbeta med CNC och manuella maskiner i form av fräsning, svarvning. Vid specifika uppdrag används mer komplexa bearbetningsmetoder som till exempel gnistbearbetning, vilket handlar om att utnyttja potentialskillnad för att avverka en liten del av arbetsstycket.

Det tekniska arbetet som utförs i mekaniska verkstäder lägger stort fokus på att producera speciella, hög presterande låg-volym arbetsstycke med avsikt att skicka det vidare till bland annat laboratorier och rymdinstrumenteringar.

mekanisk verkstad

COSHH

Viktigt är att se till att människor som arbetar i mekaniska verkstäder inte utsätts för farliga kemikalier under längre tid. Arbetstagarna måste ta hänsyn till koncentrationen av inandningsbara kemikalier, tidsintervallen för riskexponering samt hur man kan skydda både sig själv och sina medarbetare. Det är nu begreppet COSHH kommer in i bilden. Förkortningen står nämligen för kontroll av hälsofarliga ämnen(Control of Substances Hazardous to Health). Även om det är ett kostsamt uppgift att reglera hälsofarliga ämnen i mekaniska verkstäder kan det på långt sikt gynna arbetsmiljön och öka produktiviteten av arbetarna, då man som anställd kan rikta sitt fokus på sina arbetsuppgifter och inte på risken för att bli utsatt för hälsofarliga ämnen.

Mekanisk ingenjörskonst

Ingenjörer och mekaniker har kommit överens om att mekaniska verkstäder representerar en stor del av innovationsprocessen i samhället. Mekaniska verkstäder arbetar mot att skaffa kunskaper om verksamheten i olika tillverkningsprocesser som är inblandade i tillverkning och produktion av varor och produkter. Mekaniker som rekryteras till olika samhällsuppdrag har förmågan att hantera praktiska arbete inom teknikmiljön på ett effektivt sätt.

Matematik i mekanik

Matematik har stor betydelse i konstruktion av mekaniska system. Kunskapen används för att kalkylera styrkan av olika verktyg under tillverkningsprocessen, förstå hur arbetsverktyg fungerar det vill säga hur snabbt det kommer bearbeta arbetsstycket och hur mycket mekanisk energi verktyget utnyttjar vid bearbetning. Bearbetningen bör ske så billigt och effektivt som möjligt, vilket är anledningen till att ingenjörer kalkylerar tillverkningsprocesser.