Akustiktak för bättre ljudmiljö

Posted on 22 augusti, 2017  in Uncategorized

I lokaler där människor vistas, oavsett om det är t.ex. skolor, kontor, industrier eller lokaler för sjukvård, är det mycket viktigt att ljudmiljön är ändamålsenlig. Buller och andra ljudstörningar påverkar människan i mycket stor utsträckning. Akuta hörselskador kan orsakas av mycket högt buller men även buller med lägre nivå kan ge permanenta skador i form av tinnitus. Ännu lägre ljudnivåer kan öka blodtryck, stress och påverka förmågan att koncentrera sig samt uppfatta tal.

 

Buller i olika typer av lokaler uppstår av många anledningar. Människor som talar i telefon eller med andra i lokalen, ljud från dörrar som öppnas och stängs, surr från ventilation och apparater som skrivare eller kopiatorer är vanliga störningar. Även maskiner, trafik inne i lokalerna eller utanför lokalerna på omgivande vägar, bidrar till en ökad ljudnivå. Med en hög nivå av bakgrundsljud får man dessutom en s.k. coctailpartyeffekt så att människor höjer rösten för att överrösta buller, varpå lokalen blir ännu mer högljudd och så måste man skrika ännu högre och fortsätta spiralen mot en olidlig nivå.

 

akustiktak

 

 

 

För att åstadkomma en bättre ljudmiljö finns dock byggnadstekniska hjälpmedel att ta till i form av akustiktak. Ett akustiktak är ofta ett innertak som innehåller någon form av ljuddämpande plattor. Det finns ett flertal olika märken av dessa men gemensamt är att de flesta innehåller någon form av stenull. Stenull är ett naturligt material som är hållbart och brandsäkert. I den porösa strukturen hos materialet fångas ljudvågorna upp så att de inte kan studsa vidare och fortplantas.

 

Akustiktak kan utformas efter den miljö där de ska användas. I en sjukvårdslokal kanske man vill dämpa bakgrundsljud men ändå ha en miljö som möjliggör att tal uppfattas tydligt och klart. I andra lokaler kanske det, förutom ljudkrav, även finns krav på hygien och att mikrobiologisk tillväxt inte ska kunna ske. Ett företag som säljer akustiktak kan oftast hjälpa till med den tekniska utformningen av hela ljudmiljön för ett optimalt resultat.