Enklare tidrapportering med app

Posted on 14 september, 2017  in Uncategorized

Att vara chef är utmanande, utvecklande och mestadels mycket roligt. En sak som de flesta chefer troligtvis tycker är ett mindre utvecklande inslag i chefsskapet är all administration som tar tid från sådant som känns viktigare. En sådan administrationsuppgift som bara måste göras är att hålla ordning på medarbetarnas tidrapportering. Tidrapporterna måste in i affärssystemet eftersom de ligger till grund för faktureringen när anställda timdebiterar hos en kund. Sjukfrånvaro, semester och annat påverkar lönen och företagets redovisning.

 

tidrapportering

 

 

Trots att det är viktigt är det samma krångel varje vecka: Tjata på medarbetarna, som inte heller gillar administrationen kring tidrapportering. När rapporterna väl kommit in är det ändå en massa krångel med att tidrapporterna inte stämmer. Det har skrivits tid på fel projekt, det har skrivits tid på fel vecka och fel tidkoder har använts så att löneavdelningen måste gå in och flytta manuellt i systemet. Dessutom blir det en sorts polisfunktion man har som chef när man måste ifrågasätta hur mycket de anställda har jobbat och varför de satt upp så mycket tid på administration, kontorsarbete eller vad man nu har för kod för att inte ha något vettigt att göra.

 

Ibland kunde tidrapporter dessutom försvinna ur systemet, trots att medarbetarna skickat in dem och de syntes i systemet innan de försvann. En enorm frustration för både chef och medarbetare!

 

Men sedan några månader tillbaka är tidrapporteringen inte lika betungande längre. Med en enkel app går det numera att tidrapportera i realtid och man bara klickar på rätt tidrapporteringsslag istället för att skriva in långa projektnummer i rapporten. När man lägger upp ett nytt projekt finns det automatiskt valbart i appen. Appen säger också till direkt om antalet timmar för en dag eller vecka inte stämmer överens med den avtalade arbetstiden.

 

Som chef kan man se tidrapporteringen dag för dag och hinner lättare upptäcka felen i tid istället för att sitta med surdegarna varje månadsslut.